Adverteerders en PBC-fonds maken Taptoe mogelijk!

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het zal u vast niet ontgaan zijn, Taptoe Hazerswoude 2013! Ook dit jaar heeft Drumfanfare TTH dit tweejaarlijkse muzikale spektakel weer kunnen organiseren. Hier is niet alleen de inzet van vele vrijwilligers voor nodig. Om deze taptoe gratis toegankelijk en laagdrempelig te houden, zijn adverteerders, sponsors en fondsen van wezenlijk belang. Daarom is Drumfanfare TTH ontzettend blij dat de Hazerswoudse middenstand en vele andere regionale bedrijven hun financiele steentje hebben bijgedragen! Daarnaast wordt het evenement ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat Taptoe Hazerswoude een prachtig gevarieerd programma biedt.

Allen die Taptoe Hazerswoude financieel mogelijk hebben gemaakt, bedankt!